S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Ilmoitusten käsittely

Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen

Päivitetty 11/9/2020

Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen

Ilmoituksia kuljettajan näytössä käsitellään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.

P5-1507-Incoming Call, message in driver display and right steering wheel switch

Esimerkki ilmoituksesta kuljettajan näytössä ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.

Vasen/oikea
Vahvistakaa

Tietyt ilmoitukset kuljettajan näytössä sisältävät yhden tai useampia painikkeita esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.

Uuden ilmoituksen käsittely

Painikkeilla varustetut ilmoitukset:

Siirtykää painikkeesta toiseen painamalla vasemmalle tai oikealle (1).

Vahvistakaa valinta painamalla vahvistusta (2).

Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.

Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:

Sulkekaa ilmoitus painamalla vahvistusta (2) tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.

Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.

Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä. Tämän yhteydessä esitetään ilmoitus Viesti tallennettu Auton tila -sovellukseen keskinäytössä.


Oliko tästä apua?