S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Tutki ohjekirjaasi

S60 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Symbolit ja ilmoitukset

18 Tulokset

BLIS -toiminnon ilmoitukset.

Joukko BLIS* -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.

City Safety -toiminnon ilmoitukset.

Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.

Cross Traffic Alert* -toiminnon ilmoitukset

Eräitä Cross Traffic Alert (CTA) -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.

Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit ja ilmoitukset

Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan (ESC* ) symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.

Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit ja ilmoitukset

Useita mukautuvaa nopeudensäädintä* ) koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan näyttää. Tässä muutamia esimerkkejä.

Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa varten*

Joukko Pilot Assist* -toimintoa koskevia symboleja ja ilmoituksia voi näkyä. Tässä muutamia esimerkkejä.

Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten

Kaista-avustajan (LKA* ) toimintoja koskevia erilaisia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.

Kaista-avustajan näyttönäkymä

Kaista-avustaja (LKA* ) visualisoidaan symbolilla kuljettajan näytössä eri tilanteita varten.

Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset

Aktiivisen pysäköintiavun (PAP* ) ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.

Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset

Pysäköintiavun (PAS* ) symbolit ja ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.

Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset

Pysäköintiapukameran (PAC* ) symbolit ja ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.

Ohjausapu törmäyksen uhatessa -ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset

Joukko ohjausapua koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.

Symbolit keskinäytön tilakentässä

Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää keskinäytön tilakentässä.

Merkki- ja varoitusvalot

Merkkivalo- tai varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai ilmenneestä puutteesta tai vakavasta viasta.

Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa varten

Joukko pysäköinti-ilmastointia koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Hybridikäyttöä koskevat symbolit ja ilmoitukset kuljettajan näytössä

Useita hybridikäyttöä koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Ne voidaan näyttää myös yhdessä yleisten merkki- ja varoitussymbolien kanssa ja ne sammuvat, kun ongelmat on korjattu.

Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen

Tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi kovassa ajossa mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä, on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua, erityisesti kuorman ollessa raskas.

Automaattivaihteiston symbolit ja ilmoitukset

Jos vaihteistoon tulee vika, kuljettajan näytössä näkyy siihen viittaava symboli ja ilmoitus.