S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Volvon innovaatioalueet

Sensus – yhteyden muodostaminen ja viihde

Päivitetty 11/9/2020

Sensus – yhteyden muodostaminen ja viihde

Sensus mahdollistaa erityyppisten sovellusten käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.

Tämä on Sensus

P5-15w07-Logo Volvo Sensus

Sensus tarjoaa älykkään rajapinnan ja yhteyden digitaaliseen maailmaan. Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa asianmukaisen tuen, informaation ja ylläpidon saamisen, kun niitä tarvitaan, kuljettajaa häiritsemättä.

Sensus käsittää autossa kaikki ratkaisut, joilla on tekemistä ylläpidon, yhteyden muodostamisen, navigoinnin* sekä kuljettajan ja auton välisen käyttäjärajapinnan kanssa. Juuri Sensus mahdollistaa kommunikaation Teidän, autonne ja ympäröivän maailman välillä.

Informaatiota, kun sitä tarvitaan, missä sitä tarvitaan

Auton eri näytöt antavat tietoja oikeassa tilanteessa. Informaatiota esitetään eri paikoissa sen mukaan, kuinka kuljettajan tulee priorisoida se.

P5-2046-V60/S60-Information types

Erityyppiset tiedot esitetään eri näytöissä riippuen siitä, kuinka tiedot tulee priorisoida.

Head-up-näyttö*

P5-15w07-Head-up-display

Head-up-näyttö näyttää tietyt tiedot, joihin kuljettajan täytyy reagoida mahdollisimman pian. Ne voivat käsitellä esim. liikennevaroituksia, tietoja nopeudesta ja navigoinnista*. Myös liikennemerkki-informaatio ja tulevat puhelut näytetään Head-up-näytössä. Sitä käsitellään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja keskinäytöstä.

Kuljettajan näyttö

P5-1717-All hybrid-Driver display updated values

Kuljettajan näyttö esittää tietoja mm. nopeudesta ja esim. tulevista puheluista tai tietoja toistettavasta kappaleesta. Sitä käsitellään ohjauspyörän kahdella painikesarjalla.

Keskinäyttö

P5-1717-S90/V90/S90H/V90H/S90L/S90LH-Overview centerdisplay

Monia auton päätoiminnoista ohjataan keskinäytöstä, kosketusnäytöstä, joka reagoi kosketukseen. Fyysisten painikkeiden ja säätimien määrä autossa on tämän vuoksi vähäinen. Näyttöä voidaan käsitellä käsineet kädessä tai paljain käsin.

Täältä ohjataan esim. ilmastointilaitetta, viihdejärjestelmää ja istuimen asentoa*. Keskinäytössä esitettävää informaatiota voi kuljettaja tai joku muu autossa käsitellä tilaisuuden tullen.

Puheohjausjärjestelmä

P5–1507–Voice control symbol

Puheohjausjärjestelmää voidaan käyttää ilman, että kuljettajan tarvitsee irrottaa käsiä ohjauspyörästä. Järjestelmä kykenee ymmärtämään luonnollista puhetta. Käyttäkää puheohjausta esimerkiksi kappaleen toistamiseen, puhelimella soittamiseen, lämpötilan nostamiseen tai teksti-ilmoituksen lukemiseen.


Oliko tästä apua?