S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Download Center

Järjestelmäpäivitysten käsittely Download Centerin kautta

Päivitetty 11/9/2020

Järjestelmäpäivitysten käsittely Download Centerin kautta

Internetiin yhdistetyn auton ja infotainment-järjestelmän toiminnot voidaan päivittää Download Center -keskuksen kautta. Päivitykset voidaan tehdä yksi kerrallaan tai kaikki samalla kertaa.

Päivityksen etsiminen

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

Jos päivitys on käytettävissä, esitetään ilmoitus Uusia ohjelmistopäivityksiä saatavana, katso Latauskeskus keskinäytön tilakentässä.

Jotta järjestelmäpäivityksiä voidaan tehdä, auton on oltava yhdistetty internetiinInternet-yhteyden käyttämiseen liittyy tiedonsiirtoa, josta voi aiheutua kustannuksia..

Siirry kohtaan Latauskeskus keskinäytön sovellusnäkymässä.

Jos mitään hakua ei ole tehty infotainment-järjestelmän edellisen käynnistyksen jälkeen, tehdään haku. Hakua ei tehdä, jos ohjelmiston asennus on käynnissä.

Järjestelmän päivitykset-kohdan luku ilmoittaa, montako päivitystä on saatavana. Yksi painallus näyttää luettelon päivityksistä, jotka voidaan asentaa autoon.

Huomio

Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.

Huomio

Päivitys voi keskeytyä, jos sytytysvirta katkaistaan ja autosta poistutaan.

Päivityksen ei kuitenkaan tarvitse olla valmistunut ennen autosta poistumista, koska sitä jatketaan seuraavalla auton käyttökerralla.

Kaikkien järjestelmäohjelmistojen päivitys

Valitkaa Asenna kaikki luettelon alareunasta.

Jos mitään luetteloa ei haluta, voidaan valita vaihtoehto Asenna kaikki valinnan Järjestelmän päivitykset yhteydessä.

Yksittäisen järjestelmäohjelmiston päivitys

Valitkaa Asenna haluamallenne ohjelmistolle.

Ohjelmiston lataamisen keskeytys

Painakaa rastia aktiviteetti-ilmaisimessa, joka on korvannut vaihtoehdon Asenna lataamisen alussa.

Huomatkaa, että vain lataaminen voidaan keskeyttää, kun asennusvaihe on käynnistynyt, tätä ei voi keskeyttää.

Taustahaun poistaminen toiminnasta ohjelmistopäivityksen jälkeen

Päivitettyjen ohjelmien automaattinen haku on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta, mutta tämä toiminto voidaan poistaa toiminnasta.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta JärjestelmäLatauskeskus.

Valitkaa Automaattiset ohjelmistopäivitykset pois.


Oliko tästä apua?