S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Moottoritila

Huuhtelunesteen täyttö

Päivitetty 11/9/2020

Huuhtelunesteen täyttö

Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien ja tuulilasin puhdistamiseen. Jäätymispisteen alapuolella olevissa lämpötiloissa on käytettävä jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä.

P5-1507-Refilling washer fluid container

Huuhtelunestettä lisätään säiliöön, jossa on sininen kansi. Säiliötä käytetään tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteita* varten.

Huomio

Kun säiliössä on n. 1 litra (1 qt) huuhtelunestettä jäljellä, kuljettajan näytössä näytetään viesti Pesuneste Taso alhainen Lisää nestettä yhdessä symbolin kanssa.

Määrätty laatu: Volvon suosittelema huuhteluneste – jäätymissuojan kanssa kylmässä säässä ja jäätymispisteen alla olevissa lämpötiloissa.

Tärkeää

Käytäkää Volvon alkuperäistä huuhtelunestettä tai vastaavaa, suositeltu pH on välillä 6 ja 8 käyttöseoksessa (esim. 1:1 neutraalin veden kanssa).

Tärkeää

Käyttäkää pakkasella jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä, ettei se jäädy pumpussa, säiliössä ja letkuissa.

Määrä:

  • Valonheittimien huuhtelulaitteella varustetut autot: 5,5 litraa (5,8 qts).
  • Autot, joissa ei ole valonheittimien huuhtelulaitetta: 3,5 litraa (3,7 qts).

Oliko tästä apua?