S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Moottoritila

Jäähdytysnesteen lisääminen

Päivitetty 11/9/2020

Jäähdytysnesteen lisääminen

Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa olevia ohjeita. Älkää koskaan lisätkö pelkästään puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni että liian suuri.

Jos auton alla on jäähdytysnestettä, jäähdytysnestehöyryä näkyy tai jäähdytysnestettä lisätään yli 2 litraa (n. 2 quart), kutsukaa aina paikalle hinauspalvelu, jotta moottori ei vaurioidu rikkinäisen jäähdytysjärjestelmän takia käynnistysyrityksen yhteydessä.

Varoitus

Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Älkää koskaan avatko kantta jäähdytysnesteen ollessa kuumaa. Jos nestettä on lisättävä, kiertäkää paisuntasäiliön kansi auki hitaasti, jotta mahdollinen ylipaine häviää.

P5-1817-S60/V60 Overview engine coolant

Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö

P5-1817-S60/V60 Engine coolant refill 1
P5-1817-S60/V60 Engine coolant refill 2

Avatkaa muovisuojuksessa oleva luukku.

Kiertäkää paisuntasäiliön kansi irti ja täyttäkää jäähdytysnestettä tarvittaessa. Jäähdytysnesteen taso ei saa ylittää paisuntasäiliön sisäpuolella olevaa keltaista MAX-merkintää.

Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.

Tärkeää

  • Haitallista nautittuna. Voi aiheuttaa elinvaurioita (munuaisissa).
  • Käyttäkää Volvon suosittelemaa valmista jäähdytysnesteseosta. Tiivistettä käytettäessä on varmistettava, että sekoitussuhde on 50 % jäähdytysnestettä ja 50 % hyväksytyn laatuista vettä.
  • Älkää sekoittako eri jäähdytysnesteitä keskenään.
  • Jos jokin suurempi jäähdytysjärjestelmän komponentti vaihdetaan, on käytettävä ainoastaan uutta jäähdytysnestettä, jotta järjestelmä saa riittävän korroosiosuojan.
  • Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti täytettynä. Muussa tapauksessa voi syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien) vaara.
  • Kloorin, kloridien ja muiden suolojen korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.

Oliko tästä apua?