S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Moottoritila

Konepellin avaaminen ja sulkeminen

Päivitetty 11/9/2020

Konepellin avaaminen ja sulkeminen

Konepelti avataan matkustamossa olevan kahvan tai konepellin alapuolella olevan kahvan avulla.

Konepellin avaaminen

P5-1507 Opening hood
Avatkaa konepelti täysin suljetusta asennosta vetämällä jarrupolkimen vasemmalla puolella olevasta kahvasta.
P5-1717-V426-Opening hood with outer handle
Viekää kätenne vasemmalta oikealle konepellin alla, vapauttakaa konepelti lukon salvasta siirtämällä kahvaa ylös ja sivulle ja nostakaa konepelti ylös.

Varoitukset - konepeltiä ei ole suljettu

P5-1507 Symbol General red

Kun konepelti vapautetaan, varoitussymboli ja kuljettajan näytön grafiikka syttyvät ja samalla kuuluu äänimuistutus. Jos auto lähtee rullaamaan, kuuluu varoitussignaali useita kertoja.

Huomio

Jos varoitussymboli palaa tai varoitussignaali kuuluu, vaikka konepelti on moitteettomasti kiinni, hakeutukaa korjaamolle – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Konepellin sulkeminen

Painakaa konepeltiä alaspäin, kunnes se laskeutuu omalla painollaan.

Kun konepelti on pysähtynyt konepellin lukkoa vasten, sulkekaa konepelti kokonaan painamalla sitä.

Varoitus

Väliinpuristumisen vaara! Tarkistakaa, että konepellin sulkeutumistie on esteetön, muutoin on henkilövahinkojen vaara.

Varoitus

Tarkistakaa, että konepelti lukkiutuu kunnollisesti sulkemisen jälkeen. Konepellin pitää pudota kuuluvasti pidikkeisiin molemmilla puolilla.

P5-1617-S90/V90 Hood, slightly open

Konepelti ei täysin suljettuna.

P5-1617-S90/V90 Hood, closed

Konepelti täysin suljettuna.

Varoitus

P5-1917-Open hood symbol

Älkää koskaan ajako konepelti avoinna!

Jos tämä symboli näkyy – tai jos jokin muu osoittaa, että konepelti ei ole kunnolla suljettuna ajon aikana – pysähtykää välittömästi ja sulkekaa se kunnolla.


Oliko tästä apua?