S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Moottoritila

Moottoriöljy

Päivitetty 11/9/2020

Moottoriöljy

Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa eikä takuu raukea, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä.

P5-1946-Oil decal

Moottoritilan varoitustarran sijainti. Moottoritilan ulkonäkö voi olla erilainen malli- ja moottoriversiosta riippuen.

Volvo suosittelee:

P5-1507-Castrol edge professional

Jos moottoriöljyä ei tarkisteta säännöllisesti ja se käy liian vähiin, moottori saattaa vaurioitua vakavasti.

Huomio

Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen sijaitsevat. Juuri Teidän autoanne koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossa.

Tärkeää

Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä moottoriöljyä. Öljy on valittu huolella ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.

Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin on olemassa vaara siitä, että auton käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen vaikutetaan.

Jos määritetyn laatuista ja viskositeetiltaan oikeaa moottoriöljyä ei käytetä, moottoriin liittyvät komponentit voivat vaurioitua. Volvon antama takuu ei korvaa tällaisia vaurioita.

Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.

Alhaisen öljymäärän symbolit

Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä varoittaakseen liian vähäisestä/suuresta öljymäärästä tai alhaisesta öljynpaineesta. Öljynpaineanturi ohjaa kuljettajan näytössä olevaa alhaisen öljynpaineen varoitussymbolia . Öljyntasoanturi ohjaa kuljettajalle moottoriöljyn tasosta ilmoittavaa kuljettajan näytön varoitussymbolia ja näyttötekstejä. Tietyissä versioissa on molemmat järjestelmät. Ottakaa yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.

Vaihtakaa moottorin öljy ja öljynsuodatin Huolto- ja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan. Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen on sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa Volvo suosittelee laadultaan ilmoitettua parempaa öljyä.


Oliko tästä apua?