S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Moottoritila

Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen

Päivitetty 11/9/2020

Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen

Öljymäärä havaitaan elektronisella öljymäärän anturilla.

Öljymäärän katsominen keskinäytöstä

P5-1917-Graphic for oil level in center display

Esimerkki öljymäärän grafiikasta keskinäytössä

Öljymäärä näytetään keskinäytössä olevan elektronisen öljymäärämittarin avulla auton ollessa käynnissä. Öljymäärä on tarkistettava säännöllisesti.

Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön sovellusnäkymästä.

Näyttäkää öljymäärä painamalla Tila.

Huomio

Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti, kun öljyä lisätään tai lasketaan pois. Autolla on pitänyt ajaa n. 30 km (n. 20 mailia) ja sen on pitänyt seistä paikallaan 5 minuuttia moottori sammutettuna vaakasuoralla alustalla ennen kuin öljymäärän näyttö tulee oikeaksi.

Huomio

Jos oikeat edellytykset öljymäärän mittaamiselle eivät ole täyttyneet (aika moottorin sammuttamisen jälkeen, auton kallistuma, ulkolämpötila yms.), keskinäytössä esitetään ilmoitus Arvoa ei saatavana. Tämä ei tarkoita, että auton järjestelmässä on jotain vikaa.

Tärkeää

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Kun tämä symboli näytetään, öljynpaine voi olla liian matala. Pysäyttäkää auto mahdollisimman pian ja hinauttakaa auto korjaamoon – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Moottoriöljyn lisääminen

P5-1617-S90/V90 Filler cap

TäyttöputkiElektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.,Moottoritilan ulkonäkö voi olla erilainen malli- ja moottoriversiosta riippuen.

Joissakin tapauksissa öljyä voi olla tarpeen lisätä huoltokertojen välillä. Mitään toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ei tarvitse tehdä, ennen kuin kuljettajan näytössä esitetään ilmoitus.

Varoitus

Jos ilmoitus Moottorin öljymäärä Huolto tarpeen näkyy, ajakaa korjaamoon – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua. Öljymäärä voi olla liian suuri.

Varoitus

Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.

Tärkeää

Jos ilmoitusMoottori öljy alhainen Lisää 1 litra näytetään, lisätkää tällöin vain ilmoitettu määrä, esim. 1 litra (1 neljännesgallona).


Oliko tästä apua?