S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Polttimon vaihto

Perävaunun valojen tarkastus

Päivitetty 11/9/2020

Perävaunun valojen tarkastus

Kun kytkette autoon perävaunun – tarkistakaa ennen ajoon lähtöä, että perävaunun valot toimivat.

Perävaunun polttimoiden tarkastus*

Automaattinen tarkastus

Perävaunun sähkökytkentöjen jälkeen on mahdollista varmistaa automaattisen valojen kytkennän kautta, että perävaunun polttimot toimivat. Toiminto auttaa kuljettajaa tarkistamaan ennen ajoonlähtöä, että perävaunun polttimot toimivat.

Jotta tarkastus voidaan tehdä, auton pitää olla sammutettu.

Kun perävaunu kytketään vetokoukkuun, esitetään ilmoitus Autom perävaunuvalon tarkistus kuljettajan näytössä.

Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.

Valojentarkastus käynnistyy.

Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.

Kaikki perävaunun polttimot alkavat vilkkua – sitten polttimot syttyvät yksi kerrallaan.

Tarkastakaa visuaalisesti, että kaikki perävaunun käytettävissä olevat polttimot toimivat.

Hetken kuluttua vilkkuvat perävaunun kaikki polttimot uudelleen.

Tarkastus on tehty.

Automaattisen tarkastuksen poistaminen toiminnasta

Automaattinen tarkastustoiminto voidaan poistaa toiminnasta keskinäytössä.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarValot ja valaistus.

Poistakaa merkintä Autom perävaunuvalon tarkistus.

Manuaalinen tarkastus

Jos automaattinen tarkastus on pois toiminnasta, tarkastus voidaan aloittaa manuaalisesti.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarValot ja valaistus.

Valitkaa Man. perävaunuvalon tarkistus.

Valojentarkastus käynnistyy. Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.

Perävaunun takasumuvalo

Kytkettäessä perävaunu voi käydä niin, että auton takasumuvalo ei syty. Sen korvaa tällöin perävaunun takasumuvalo. Tässä tapauksessa tarkistakaa sumuvalon aktivoinnin yhteydessä yhdistelmän turvallisen ajamisen varmistamiseksi, että perävaunussa on takasumuvalo.

Symbolit ja ilmoitukset kuljettajan näytössä

Jos yksi tai useampi perävaunun vilkuista tai jarruvalojen polttimoista on rikki, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus. Kuljettajan on tarkastettava muut perävaunun valot ennen liikkeellelähtöä.

Symboli

Ilmoitus

P5-XC90H-1519-Trailer turn indicator
  • Peräv. suuntavilkku Oikean suuntavilkun toimintahäiriö
  • Peräv. suuntavilkku Vasemman suuntavilkun toimintahäiriö
P5-XC90H-1519-Trailer brake light
  • Perävaunun jarruvalo Toimintahäiriö

Jos jokin perävaunun suuntavalojen polttimoista on rikki, tämän lisäksi suuntavalojen symboli kuljettajan näytössä vilkkuu tavallista nopeammin.


Oliko tästä apua?