S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Pyyhinsulat ja huuhteluneste

Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon

Päivitetty 11/9/2020

Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon

Tuulilasinpyyhkimien sulat täytyy tietyissä tapauksissa asettaa huoltoasentoon (pystyasento), esim. niiden vaihtamisen yhteydessä.

P5-1507-Service position wiper blades

Pyyhinsulat huoltoasennossa.

Jotta on mahdollista vaihtaa, pestä tai nostaa pyyhinsulat (esim. kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.

Tärkeää

Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet kiinni.

Huoltotilan aktivointi/deaktivointi

Huoltoasennon aktivointi/deaktivointi on mahdollista, kun auto on paikallaan ja lasinpyyhkimet eivät ole toiminnassa. Huoltotila aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymän kautta:

P5-1507-Serviceposition-button

Painakaa painiketta Tuulilasinpyyhkimen huoltoas.. Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun huoltoasento on aktivoitu. Aktivoitaessa pyyhkimet siirtyvät huoltoasentoon. Huoltotila deaktivoidaan painamalla kerran Tuulilasinpyyhkimen huoltoas.. Valoilmaisin painikkeessa sammuu, kun huoltoasento poistetaan käytöstä.

Pyyhinsulat poistuvat huoltoasennosta myös, jos:

  • Tuulilasin kuivaus aktivoidaan.
  • Tuulilasin huuhtelu aktivoidaan.
  • Sadetunnistin aktivoidaan.
  • Autolla lähdetään ajamaan.

Tärkeää

Jos pyyhinvarret ovat kääntyneet huoltoasennossa ylös pois tuulilasista, ne on käännettävä takaisin tuulilasia vasten ennen pyyhinnän, huuhtelun tai sadetunnistimen aktivointia sekä ennen liikkeellelähtöä. Tällä estetään konepellin maalin naarmuuntuminen.


Oliko tästä apua?