S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Ylläpito ja huolto

Auton nostaminen

Päivitetty 11/9/2020

Auton nostaminen

Autoa nostettaessa on tärkeää, että nosturi asetetaan sille tarkoitetuille paikoille auton alustassa.

P5-1817-S60-Lifting vehicle

Kolmiot muovikatteessa osoittavat, mihin nosturinkiinnikeet/nostokohdat (punaisella merkityt) on sijoitettu.

Huomio

Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin Volvon suosittelema nosturi, noudattakaa varustuksen mukana tulevia ohjeita.

Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja lyhyen aikaa, kuten vaihdettaessa pyörä rengasrikon yhteydessä. Jos autoa on nostettava useammin tai pidemmäksi ajaksi kuin pelkkää pyörän vaihtoa varten, suosittelemme hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.

Varoitus

  • Kytkekää seisontajarru ja siirtäkää vaihteenvalitsin pysäköintiasentoon (P).
  • Estäkää maassa olevien pyörien liikkuminen käyttämällä kiiloina suuria puukappaleita tai kiviä.
  • Tarkastakaa, ettei tunkki ole vahingoittunut, kierteet ovat kunnollisesti voideltuina eikä siinä ole likaa.
  • Tarkistakaa, että nosturi seisoo lujalla, tasaisella ja luistamattomalla alustalla, joka ei ole kalteva.
  • Nosturin on oltava kiinnitetty oikein nosturinkiinnikkeeseen.
  • Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.
  • Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton tunkilla.
  • Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää siirtyä turvalliseen paikkaan.
  • Käyttäkää autoon tarkoitettua nosturia vaihtaessanne renkaita. Tukekaa auto tuilla kaikkien muiden töiden tekemistä varten.
  • Älkää koskaan ryömikö tai työntäkö ruumiinosianne nosturilla ylös nostetun auton alle.

Varoitus

Jos autoa nostetaan hallinosturilla, se tulee sijoittaa johonkin neljästä nostokohdasta. Asettakaa hallinosturi huolellisesti niin, ettei auto pääse liukumaan pois nosturilta. Varmistakaa, että hallinosturi on varustettu kumisuojalla, jotta auto seisoo vakaasti eikä vaurioidu. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.

Kun nosturia* ei käytetä, sen tulee olla säilytyspaikassaan tavaratilan lattian alla.

Lukekaa läpi kaikki ohjeet ennen kuin aloitatte työn. Ottakaa esiin kaikki käytettävät työkalut ennen auton nostamista.

Asettakaa varoituskolmio tielle ja aktivoikaa varoitusvilkut, esim. jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyllä paikalla.

Kytkekää seisontajarru ja vaihdeasento P tai kytkekää ykkösvaihde, jos autossa on käsivalintainen vaihteisto.

Huomio

Koskee tasonsäätötoiminnolla* varustettuja autoja: Jos auto on varustettu ilmajousituksella, tämä pitää sulkea ennen kuin auto nostetaan ylös.

Estä maahan jäävien pyörien liikkuminen kiilaamalla ne edestä ja takaa. Käytä esimerkiksi painavia puupölkkyjä tai suuria kiviä.

Asettakaa nosturi tai nostovarret tarkoitettuihin kohtiin auton alustassa. Kolmionmuotoiset merkinnät muovikatteessa osoittavat, mihin nosturinkiinnikkeet/nostokohdat on sijoitettu. Auton kummallakin puolella on kaksi nosturinkiinnikettä. Jokaisessa kiinnikkeessä on kolo nosturia varten.

P5-1817-S60-Jack lifting point in flange

Sijoittakaa nosturi tasaiselle, kestävälle ja luistamattomalle alustalle käytettävän kiinnityspisteen alapuolelle.

Kiertäkää sitä kammella ylöspäin, kunnes se on suunnattu oikein ja koskettaa auton nosturinkiinnikettä. Tarkastakaa, että nosturin pää (tai nostovarret korjaamolla) on sijoitettu oikein kiinnikkeeseen siten, että pään keskellä oleva ulkonema asettuu kiinnikkeen reikään ja että nosturin jalka on sijoitettu suoraan kiinnikkeen alle.

Kääntäkää nosturia siten, että kampi tulee mahdollisimman kauas auton kyljestä, nosturin varret ovat tällöin kohtisuorassa auton suuntaan nähden.

Nostakaa auto niin ylös kuin on tarpeen tehtävää työtä varten.


Oliko tästä apua?