Internetkartta

Internetkartta - karttavaihtoehdot

Päivitetty 7/23/2018

Asetukset eri karttavaihtoehdoille.

Kartta koko näytössä

Kartan näyttämiseksi koko näytössä painakaa lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetKarttavalinnatNäytä kartan kokonäyttö. Merkitty vaihtoehto + OK esittää kartan koko näytössä ilman muita autoon liittyviä tietoja, kuten esim. matkustamon lämpötila tai aktiivinen radiolähetin näytön ala- ja yläreunassa.

Karttatila kompassisuunta

Painakaa kompassisuunnan valitsemista varten lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetKarttavalinnatMap type.

Tässä valitaan, kuinka kartta esitetään näytössä. Aktivoikaa haluttu vaihtoehto painamalla OK.

 • Pohjoinen ylhäällä - kartta esitetään näytössä pohjoinen aina ylöspäin. Autosymboli liikkuu ko. ilmansuuntaan näytössä.
 • Map heading up - autosymboli keskellä ja osoittaa aina ylöspäin näytössä. Karttakuva pyörii autosymbolin alla suhteessa tien kääntymiseen.
 • 3D Heading up - sama kuin Map heading up kiinteä 3D kartta. Näyttö vaihtelee riippuen zoomauksesta.

Tietoja ko. sijaintipaikasta

Painakaa tietojen valitsemiseksi ko. sijaintipaikasta lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetKarttavalinnatSijaintitiedot.

Aktivoikaa haluttu vaihtoehto painamalla OK.

 • Nykyinen tie - näyttö esittää nimen tielle/kadulle, jolla auto/vierityskohdistin on.
 • Lev.a/Pit.a - näyttö esittää koordinaatit paikalle, jossa auto/vierityskohdistin on.
 • Ei mitään - näyttö ei esitä mitään tietoja paikasta, jossa auto/vierityskohdistin on.

Mielenkiintoinen kohde (POI) kartalla

Valitaksenne, mitkä POI-kohteen esitetään kartalla, painakaa lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetKarttavalinnatPOI-symbolit.

Tässä tarkennetaan, mitkä POI-kohteet esitetään kartalla. Aktivoikaa haluttu vaihtoehto painamalla OK.

 • Oletus - POI-kohteet, jotka on eritelty toiminnolla Valittu, esitetään.
 • Valittu - valitkaa TUNE-säätimellä + OK jokainen POI-kohde, joka halutaan näyttöön.
 • Ei mitään - mitään POI-kohteita ei esitetä.

Esimerkkejä POI-kohteista, ks. Internetkartta - mielenkiintoisten kohteiden (POI) symbolit.

Karttavärit

Painakaa karttavärien valitsemista varten lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetKarttavalinnatKartan värit.

Aktivoikaa haluttu vaihtoehto painamalla OK.

 • Automaattinen - valontunnistin havaitsee, onko päivä vai yö ja sovittaa näytön automaattisesti.
 • Päivä - näytön värit ja kontrasti kirkastuvat ja terävöityvät.
 • - näytön värit ja kontrasti sovitetaan antamaan kuljettajalle optimaalinen pimeänäkö.

Liikenneinformaatio kartalla

Merkitään vihreällä, keltaisella tai punaisella värillä kartalla olevien, liikenneinformaatiota omaavien teiden rinnalle. Vihreä tarkoittaa, ettei häiriöitä ole, keltainen tarkoittaa hidasta liikennettä ja punainen tungosta/ruuhkaa/onnettomuutta.

Huomio

Liikennetietoja ei ole saatavissa kaikilla alueilla/kaikissa maissa.

Liikennetietojen lähetysalueet laajenevat jatkuvasti.

Painakaa liikenneinformaation näyttämistä varten lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetKarttavalinnatLiikennetiedot kartalla.


Oliko tästä apua?