Käynnistys ja ajo

Etäkäynnistys (ERS)*

Päivitetty 7/23/2018

Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start) tarkoittaa, että auton moottori käynnistetään etäisyyden päästä matkustamon lämmittämiseksi/viilentämiseksi ennen ajoonlähtöä. Etäkäynnistys aktivoidaan avaimella ja/tai Volvo On Call* -järjestelmän kautta, ks. Volvo On Call -sovellus.

Ilmastointilaite käynnistyy automaattisilla asetuksilla. Etäkäynnistetty moottori on aktivoituna enintään 15 minuuttia, sen jälkeen se sammutetaan. Etäkäynnistyksen kahden aktivoinnin jälkeen moottori pitää käynnistää tavanomaisella tavalla, ennen kuin etäkäynnistystä voidaan jälleen käyttää.

Moottorin etäkäynnistys on saatavissa vain automaattivaihteistolla varustettuihin autoihin ja autoihin, joihin on asennettu konepellin katkaisinSe on mallissa XC60, hälyttimellä varustetuissa autoissa, enemmistössä 4-sylinterisellä moottorilla varustetuista autoista tai jos autoon valittu ERS valmistuksen yhteydessä..

Huomio

Etäkäynnistystoiminto vaikuttaa etäavaimen pariston käyttöikään. Jos etäkäynnistystä käytetään usein, paristo on vaihdettava kerran vuodessa, ks. Etäavain - pariston vaihto.

Huomio

Ottakaa huomioon joutokäyntiä koskevat paikalliset/kansalliset määräykset. Ottakaa myös huomioon paikalliset/kansalliset säännöt/määräykset koskien äänenvoimakkuutta moottorin ollessa käynnissä.

Varoitus

Auton etäkäynnistäminen edellyttää seuraavien kriteerien täyttymistä:

  • Auton täytyy olla valvonnan alaisena.
  • Autossa tai sen ympärillä ei saa olla ihmisiä tai eläimiä.
  • Auto ei saa seistä suljetussa tuulettamattomassa tilassa - pakokaasut voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisille ja eläimille.

Oliko tästä apua?