Käynnistys ja ajo

Etäkäynnistys (ERS) - käsittely

Päivitetty 7/23/2018

Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start) tarkoittaa, että auton moottori voidaan käynnistää etäisyyden päästä, jotta ohjaamoa voidaan lämmittää/viilentää ennen ajoonlähtöä. ERS aktivoidaan avaimella ja/tai Volvo On Call -palvelun* kautta, ks. Volvo On Call -sovellus.

P3-1346-Fjärrnyckel fjärrstart (ERS)

Avaimen painikkeet etäkäynnistystä varten.

Lukituksen avaaminen
Lukitseminen
Turvavalaistus
Tavaratilan luukun lukituksen avaaminen

Etäkäynnistäkää moottori

Jotta moottori voidaan etäkäynnistää, auton pitää olla lukittuna ja konepellin suljettuna.

Menetelkää näin:

 1. Painakaa lyhyesti avaimen painiketta (2).
 2. Painakaa heti sen jälkeen pitkään - vähintään 2 sekuntia - painiketta (3).

Jos etäkäynnistyksen edellytykset ovat täyttyneet, tapahtuu seuraavaa:

 1. Suuntavalot vilkkuvat nopeasti muutamia kertoja.
 2. Moottori käynnistyy.
 3. Moottorin käynnistyminen vahvistetaan sen jälkeen siten, että suuntavalot palavat jatkuvasti 3 sekuntia.

Huomio

Etäkäynnistyksen jälkeen auto on edelleen lukittuna, mutta liiketunnistin* kuitenkin deaktivoituna.

PCC-avaimella

P3-1220-Fjärrnyckel Symbol

Valo-osoitus turvavalaistukselleLisätietoja Turvavalaistuksesta, ks. Etäavain - toiminnot ja Turvavalaistus. vilkkuu muutamia kertoja painiketta painettaessa ja alkaa sitten palaa jatkuvasti, jos kaikki etäkäynnistyksen kriteerit ovat täyttyneet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että etäkäynnistys on käynnistänyt moottorin.

Sen tarkistamiseksi, onko etäkäynnistys käynnistänyt moottorin, käyttäjä voi painaa painiketta (5) - jos moottori on käynnistynyt, tapahtuu valo-osoitus painikkeilla (2) ja (3).

Aktiiviset toiminnot

Etäkäynnistetyn moottorin yhteydessä on aktivoitu seuraavat toiminnot:

 • Ilmastointijärjestelmä
 • Audio-/videojärjestelmä
 • Lähestymisvalaist. kesto.

Deaktivoidut toiminnot

Etäkäynnistetyn moottorin yhteydessä on deaktivoitu seuraavat toiminnot:

 • valonheittimet
 • Seisonta-/positiovalot
 • Numerokilven valaistus
 • Tuulilasinpyyhkimet.

Etäkäynnistäminen keskeytetään

Seuraava kohta sammuttaa etäkäynnistetyn moottorin:

 • Etäavaimen painiketta (1), (2) tai (4) painetaan
 • Auton lukitus avataan
 • Ovi avataan
 • Kaasu- tai jarrupoljinta painetaan
 • Vaihteenvalitsin siirretään pois P-asennosta
 • Aktiivinen etäkäynnistysaika ylittää 15 minuuttia.

Kun etäkäynnistetty moottori sammutetaan, suuntavalot palavat vilkkumatta 3 sekuntia.


Oliko tästä apua?