Liikennemerkkitiedot

Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely

Päivitetty 7/23/2018

Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSIRoad Sign Information) rekisteröi ja näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja tilanteesta riippuen.

P4-1220-RSI Instrumentpanel

Rekisteröity nopeusinformaatioLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki..

Kun RSI on rekisteröinyt liikennemerkin sallitusta nopeudesta, merkki näytetään symbolina mittaristossa.

P4-1220- RSI Omkörningsförbud

Yhdessä voimassa olevan nopeusrajoituksen symbolin kanssa voidaan esiintyvissä tapauksissa näyttää myös ohituskiellonLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki. merkki.

Nopeusrajoitus tai moottoritie päättyy

Kun RSI havaitsee "epäsuoran nopeusrajoituskyltin", joka tarkoittaa, että nopeusrajoitus päättyy esim. moottoritien päättyessä, mittaristossa näytetään symboli, jossa on vastaava liikennemerkki.

Esimerkkejä epäsuorasta nopeusrajoituskyltistäLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki. ovat:

P3+4-1246- RSI Alla begränsningar upphör

Kaikki rajoitukset päättyvät.

P3+4-1246- RSI Motorväg upphör

Moottoritie päättyy.

Mittariston symboli sammuu 10–30 sekunnin kuluttua ja pysyy sammuksissa, kunnes seuraava nopeusrajoitukseen liittyvä kyltti ohitetaan.

Muuttunut nopeusrajoitus

Kun ohitetaan sallitun nopeuden suoraan ilmoittava nopeusrajoitusmerkki ja nopeusrajoitus muuttuu, mittaristossa näytetään vastaava liikennemerkkisymboli.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Esimerkki sallitun nopeuden suoraan ilmoittavasta nopeusrajoitusmerkistäLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki..

Mittariston symboli sammuu noin viiden minuutin kuluttua ja pysyy sammuksissa, kunnes seuraava nopeusrajoitukseen liittyvä kyltti ohitetaan.

Sensus Navigation

Jos auto on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä, nopeuteen liittyvä informaatio noudetaan navigontiyksiköstä seuraavissa tapauksissa:

  • Epäsuorien nopeusrajoituskylttien kohdalla, näitä ovat esim. moottoritien ja moottoriliikennetien sekä taajamien kyltit.
  • Jos aikaisemmin havaitun nopeusrajoituskyltin ei katsota enää olevan voimassa eikä uutta merkkiä ole ohitettu.

Lisäkilvet

P4-1220- RSI Hastighet vid undantag

Esimerkkejä lisäkilvistäLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki..

Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä olosuhteissa nopeudet ovat voimassa. Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.

Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos tuulilasinpyyhkimiä käytetään.

P4-1220- RSI Hastighet på Avfart el Annan väg

Ulosmenoväylällä voimassa oleva nopeus ilmoitetaan tietyillä markkina-alueilla lisäkilvellä, joka sisältää nuolen.

Tämän tyyppiseen nopeusmerkkiin yhdistetty lisäkilpi näytetään vain, jos kuljettaja käyttää suuntavaloa.

P3-V60H RSI Hastighet begränsad sträcka eller tid på dygnet

Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään asiaan lisäkyltin symbolilla nopeussymbolin alla.

P3+4-1320- RSI Tilläggstavla

Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa mittariston nopeussymbolinLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki. alapuolella merkitsee sitä, että RSI on havainnut lisätietoa kulloisestakin nopeusrajoituksesta sisältävän kyltin.

Nopeusvaroitin Päällä/Pois

RSI:n Nopeusrajoitusvaroitus-osatoiminto on valinnainen: kuljettaja voi valita, onko se Päällä vai Pois.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Nopeusvaroitus annetaan siten, että voimassa olevan suurimman sallitun nopeuden symboliLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki. mittaristossa vilkkuu tilapäisesti, kun nopeus ylitetään vähintään 5 km/h(5 mph).

P4-1246-MyCar RSI-SpeedAlertOn

Aktivoikaa Nopeusvaroitin näin:

  1. Hakekaa toiminto valikkojärjestelmästä MY CAR, ks. MY CAR.
  2. Merkitkää Nopeusvaroitin painamalla OK/MENU-painiketta ja poistukaa painamalla EXIT.

Oliko tästä apua?