Sivuluistojärjestelmä

Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) - yleistä

Päivitetty 7/23/2018

Vakautusjärjestelmä ESC (Electronic Stability Control) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton etenemiskykyä.

Px-1420-Antisladd symbol ESC - tabell

Jarrutettaessa voidaan ESC-järjestelmän toiminta havaita sykkivänä äänenä. Painettaessa kaasua auto voi kiihtyä odotettua hitaammin.

Varoitus

  • ESC-vakautusjärjestelmä on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • ESC ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

ESC-järjestelmä sisältää seuraavat toiminnot:

  • Sivuluistonestotoiminto
  • Vetoluistonestotoiminto
  • Vetovoimatoiminto
  • Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
  • Corner Traction Control - CTC
  • Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA

Sivuluistonestotoiminto

Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.

Vetoluistonestotoiminto

Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen tien pintaa vasten kiihdytyksessä.

Vetovoimatoiminto

Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle pyörälle, joka ei luista.

Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC

EDC (Engine Drag Control) estää tahattoman pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.

Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata autoa.

Corner Traction Control - CTC*

CTC kompensoi aliohjausta ja sallii normaalia suuremman kiihdytyksen kaarteessa sisemmän pyörän luistamatta, esim. kaartuvassa moottoritien liittymässä, jotta päästään nopeasti vallitsevaan liikennerytmiin.

Perävaunun vakautusjärjestelmä* - TSA

Trailer Stability Assist sisältyy Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.

Perävaunun vakautusjärjestelmän tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa heilahdella. Lisätietoja, ks. Perävaunun vetäminen.

Huomio

Toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan.


Oliko tästä apua?