Etäavain

Avaimen asennot

Päivitetty 7/23/2018

Etäavaimella voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa eri tiloihin/tasoille ja siten tehdä eri toiminnot käytettäviksi, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla.

P3-V60H Fjärrnyckel + Start/Stop-knapp

Virtalukko etäavain vedettynä ulos/painettuna sisään.

Huomio

Avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä* varustetuissa autoissa etäavainta ei tarvitse työntää virtalukkoon, vaan se voidaan pitää esim. taskussa. Katsokaa lisätietoa avaimettomasta käynnistys- ja lukitusjärjestelmästä kohdasta Avaimeton käyttö.

Etäavaimen asettaminen lukkoon

  1. Pitäkää kiinni irrotettavalla avainliuskalla varustetusta etäavaimen päästä ja asettakaa etäavain virtalukkoon.
  2. Painakaa sitten etäavain lukossa ääriasentoonsa.

Tärkeää

Vieras esine virtalukossa voi vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.

Älkää painako etäavainta sisään väärin käännettynä - pitäkää kiinni päästä, jossa on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys.

Etäavaimen poistaminen

Tarttukaa etäavaimeen ja vetäkää se pois virtalukosta.


Oliko tästä apua?