Etäavain

Etäavain - personalisointi*

Päivitetty 7/23/2018

Etäavaimen avainmuistin avulla auton tietyt asetukset voidaan mukauttaa henkilön mukaan.

Video thumbnail

Avainmuistitoiminto on yhdessä esimerkiksi sähkökäyttöisen* kuljettajan istuimen kanssa.

Ulkoisten taustapeilien , kuljettajan istuimen, ohjauspyörän vastuksen asetukset sekä mittariston teemojen, kontrasti- ja väritilan asetukset voidaan tallentaa muistiin riippuen auton varustetasosta.

ToimintoKutsutaan Avainmuisti MY CAR -valikkojärjestelmässä. voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR.

Kun toiminto on aktivoitu, yhdistetään asetukset automaattisesti avainmuistiin. Se tarkoittaa, että muutos asetuksessa tallennetaan automaattisesti erityiseen etäavaimen muistiin.

Asetusten tallennus

Menetelkää näin tallentaaksenne asetukset ja käyttääksenne etäavaimen avainmuistia:

  1. Avatkaa auton lukitus etäavaimella, jonka muistiin asetus

    Tämä asetus ei vaikuta niihin asetuksiin, jotka on tallennettu sähkökäyttöisen istuimen muistitoiminnolla.

    pitää tallentaa.
  2. Katsokaa, että avainmuistitoiminto on aktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR.
  3. Tehkää haluamanne asetukset esim. istuimelle ja ulkotaustapeileille.
  4. Asetukset tallennetaan ko. etäavaimen muistiin.

Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan samalla etäavaimella, avainmuistiin tallennetut asennot säädetään automaattisesti - edellyttäen, että niitä on muutettu sen jälkeen, kun ko. etäavainta käytettiin edellisen kerran.

Hätäpysäytys

Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista, niin istuin pysähtyy.

Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava tällöin auki.

Varoitus

Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön aikana istuimen edessä, takana tai alla. Katsokaa, ettei kukaan takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.

Asetusten muuttaminen

Jos usea henkilö, jolla jokaisella on oma etäavaimensa, lähestyy autoa, tehdään esim. istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset sen henkilön perusteella, jonka etäavain avaa kuljettajan oven lukituksen.

Jos henkilö A on avannut kuljettajan oven etäavaimella A, mutta autoa on tarkoitus ajaa henkilön B, jolla on etäavain B, asetuksia voidaan muuttaa seuraavalla tavalla:

Asetusten uudelleenaktivointi

Kun auto lukitaan, tai 30 minuutin kuluttua, jos auto jätetään lukitsematta, avainmuisti deaktivoidaan ja asetetaan vakioprofiili. Ko. etäavaimen avainmuistin aktivoimiseksi uudelleen edellytetään seuraavaa.

Autot, joissa ei ole avaimetonta käynnistys- ja lukitusjärjestelmää

Avainmuistiin tallennetut asetukset aktivoituvat uudelleen, jos auton lukitus avataan painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta.

Autot, joissa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä

Avainmuisti aktivoituu, jos:

  1. Auton lukitus avataan joka painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta tai avaimettoman lukituksen avauksen yhteydessä.
  2. Jos auto on lukitsematon, tehdään avainskannaus, kun kuljettajan ovi avataan. Jos löytyy uniikki etäavain, sen tallennetut asetukset aktivoituvat. Jos auto on lukittu, ks. edellistä kohtaa.

Oliko tästä apua?