Mittaristo

Valikkokäsittely - mittaristo

Päivitetty 7/23/2018

Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla ohjataan valikoita, jotka esitetään infonäytössä mittaristossa. Esitettävät valikot riippuvat avainasennosta.

P3-1320-Menu and message - action STD-line

Näyttö (analoginen mittaristo) ja valikkokäsittelyn käyttösäätimet.

P3-1246-312H-Menu and messages, combi and steering wheel left

Näyttö (digitaalinen mittaristo) ja valikkokäsittelyn käyttösäätimet.

OK – pääsy ilmoitusluetteloon sekä vahvistaa ilmoitukset.
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen välillä.
RESET – nollaa aktiivisen toiminnon. Käytetään tietyissä tapauksissa valitsemaan/aktivoimaan toiminto, ks. selostusta ko. toiminnon kohdalta.

Jos on saatu ilmoitus, se on vahvistettava painamalla OK valikoiden näyttämiseksi.


Oliko tästä apua?