Symbolit ja ilmoitukset

Mittaristo - merkkisymbolien sisältö

Päivitetty 7/23/2018

Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.

Merkkisymbolit

Symboli

Sisältö

Vika ABL-järjestelmässä

Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä

Vika ABS-järjestelmässä

Takasumuvalo päällä

Vakautusjärjestelmä, ks. Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) - yleistä

Vakautusjärjestelmä, sport-tila, ks. Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) - käsittely

Hehkutus (diesel)

Säiliössä vähän polttoainetta

Informaatio, lukekaa näyttöteksti

Kaukovalot päällä

Vasen vilkku

Oikea vilkku

Eco-toiminto päällä, ks. ECO-ajotila

Start/Stop, moottori sammutettu automaattisesti, ks. Start/Stop - toiminta ja käsittely

Rengaspainejärjestelmä, ks. Rengaspaineiden valvonta

Vika ABL-järjestelmässä

Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active Bending Lights) on syntynyt vika.

Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä

Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen jälkeen, se voi johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.

Vika ABS-järjestelmässä

Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman ABS-toimintoa.

Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sammuttakaa moottori.

Käynnistäkää moottori uudelleen.

Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.

Takasumuvalo päällä

Symboli palaa takasumuvalon ollessa päällä.

Vakautusjärjestelmä

Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.

Vakautusjärjestelmä, sport-tila

Symboli palaa, kun sport-tila on aktivoitu. Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.

Hehkutus (diesel)

Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä. Esilämmitys tapahtuu enimmäkseen matalan lämpötilan vuoksi.

Säiliössä vähän polttoainetta

Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.

Informaatio, lukekaa näyttöteksti

Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista. Ilmoitusteksti sammutetaan OK-painikkeella, ks. Valikkokäsittely - mittaristo, tai se häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika vaihtelee riippuen osoitettavasta toiminnosta). Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.

Huomio

Kun huoltoilmoitus ilmestyy, sammuvat symboli ja ilmoitus painamalla OK-painiketta, tai sammuvat automaattisesti hetken kuluttua.

Kaukovalot päällä

Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.

Vasen/oikea vilkku

Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.

Eco-toiminto päällä

Symboli palaa, kun Eco-toiminto on aktivoitu.

Start/Stop

Symboli palaa, kun moottori on sammutettu automaattisesti.

Rengaspainejärjestelmä

Symboli palaa rengaspaineen ollessa matala, tai jos rengaspainejärjestelmään on syntyy vika.

Muistutus – auki jääneet ovet

Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä selventävän kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.

Symbol information läs displaytext - text

Jos autolla ajetaan pienemmällä nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph), infosymboli syttyy.

Symbol varning - text

Jos autolla ajetaan suuremmalla nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph), varoitussymboli syttyy.

Jos konepeltiVain hälyttimellä* varustetut autot. ei ole asianmukaisesti suljettu, varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.

Jos tavaratilan luukkua ei ole asianmukaisesti suljettu, infosymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan kanssa tietonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa tavaratilan luukku.


Oliko tästä apua?