Tutki ohjekirjaasi

S80
2015 Early

Lukitus/lukituksen avaaminen

10 Tulokset

Irrotettava avainliuska - oven lukituksen avaaminen

Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, esim. jos avaimen paristo on lopussa.

Lukitus/lukituksen avaaminen - tavaratilan luukku

Tavaratilan luukku voidaan avata, lukita ja lukitus avata usealla eri tavalla.

Lukitseminen/lukituksen avaaminen - ulkopuolelta

Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta tapahtuu etäavaimella. Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien ovien ja tavaratilan luukun lukitus samanaikaisesti. Lukituksen avaamiselle voidaan valita eri sekvenssejä, ks. Etäavain - toiminnot.

Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen

Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen oikein.

Lukitseminen/lukituksen avaaminen - hansikaslokero

Käsinekotelo voidaan lukita/sen lukitus avata vain etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla.

Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta

Kuljettajan oven ja matkustajan oven* keskuslukituspainikkeella voidaan kaikki ovet ja takaluukku lukita tai niiden lukitus avata samanaikaisesti.

Lapsilukko - manuaalinen aktivointi

Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea sisäpuolelta.

Lapsilukko - sähköinen aktivointi*

Elektronisesti aktivoitava lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovia tai ikkunoita sisäpuolelta.

Salpalukitustila*

Salpalukitustila tarkoittaa, että kaikki lukkonupit ja avauskahvat kytketään mekaanisesti vapaiksi, mikä tekee mahdottomaksi oven avaamisen sekä sisä- että ulkopuolelta.