Tilapäinen renkaanpaikkaus

Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus

Päivitetty 7/23/2018

Tilapäistä renkaanpaikkausta, tilapäisen renkaanpaikkaussarjan (TMK - Temporary Mobility Kit) avulla, käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen säätämiseen.

Rengaspaineiden tarkastus

Liittäkää varustus uudelleen.

Lukekaa rengaspaine painemittarista.

 • Jos se on alle 1,3 bar

  1 bar = 100 kPa.

  , rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
 • Jos rengaspaine on yli 1,3 baria

  1 bar = 100 kPa.

  , renkaaseen pitää täyttää rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet. Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.

Varoitus

Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu säpillä, joka estää vuodon.

Katsokaa, että kompressori on suljettu. Irrottakaa ilmaletku ja johdin.

Asettakaa venttiilihattu paikalleen.

Huomio

 • Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen, jotta sora, lika yms. ei vaurioita venttiiliä.
 • Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.

Huomio

Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen palvelu.

Varoitus

Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.

Volvo suosittelee, että ajatte lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi. Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa on paikkausnestettä.

Varoitus

Nopeus ei saa olla yli 80 km/h, kun käytetään tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee kääntymään valtuutetun Volvo-huoltokorjaamon puoleen paikatun renkaan tarkistusta varten (suurin ajomatka 200 km). Henkilökunta osaa arvioida, onko renkaan korjaaminen mahdollista vai pitääkö rengas vaihtaa.


Oliko tästä apua?