Tilapäinen renkaanpaikkaus

Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - paikkausneste

Päivitetty 7/23/2018

Säiliö (pullo) tilapäisen renkaanpaikkaussarjan yhteydessä sisältää paikkausnestettä ja se voidaan vaihtaa.

Vaihtakaa pullo ennen kuin parasta ennen -päiväys on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa ympäristölle vaarallisena jätteenä.

Varoitus

Pullon sisältö 1,2-etanolia ja luonnon raakakumia-lateksia.

Vaarallista nautittuna. Voi aiheuttaa allergiaa ihokosketuksessa.

Välttäkää aineen pääsyä iholle tai silmiin.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.


Oliko tästä apua?