Akku

Akku - Start/Stop

Päivitetty 7/23/2018

Start/Stop -toiminnolla varustetussa autossa on käynnistysakun lisäksi varustettu apuakulla.

Auto, jossa on Start/Stop-toiminto, on varustettu kahdella 12 V:n akulla - erittäin tehokkaalla käynnistysakulla ja apuakulla, joka auttaa Start/Stop-toiminnon aloitusvaiheessa.

Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta, ks. Start/Stop.

Lisätietoja auton käynnistysakusta, ks. Käynnistysapuakku.

Seuraava taulukko näyttää käynnistys- ja tukiakun erittelyt autossa, jossa on Start/Stop-toiminto.

Akku

Käynnistys, 12 V

Apu, 12 V

KylmäkäynnistyskykyEN-normin mukaisesti. - CCACold Cranking Amperes. (A)

720Käsivalintainen vaihteisto.

760Automaattivaihteisto.

Vasemmalta ohjattava auto:

120Käsivalintainen vaihteisto yhdessä Start/Stop-toiminnon kanssa. Tämä pysäyttää automaattisesti vain, kun auto on täysin paikallaan.

170Muut.

Oikealta ohjattava auto:

120

Koko , PxLxK (mm)

278×175×190

Vasemmalta ohjattava auto:

150×90×106Käsivalintainen vaihteisto yhdessä Start/Stop-toiminnon kanssa. Tämä pysäyttää automaattisesti vain, kun auto on täysin paikallaan.

150×90×130Muut.

Oikealta ohjattava auto:

150×90×106

Kapasiteetti (Ah)

70

Vasemmalta ohjattava auto:

8Käsivalintainen vaihteisto yhdessä Start/Stop-toiminnon kanssa. Tämä pysäyttää automaattisesti vain, kun auto on täysin paikallaan.

10Muut.

Oikealta ohjattava auto:

8

Tärkeää

Vaihdettaessa käynnistysakku Start/Stop-toiminolla varustetussa autossa pitää asentaa oikean tyyppinen akku, EFBEnhanced Flooded Battery. käsivalintaisella vaihteistolla ja AGMAbsorbed Glass Mat. automaattivaihteistolla varustetussa autossa.

Vaihdettaessa apuakku pitää asentaa AGM-tyyppinen akku.

Huomio

  • Mitä suurempi virrankulutus autossa on, sitä enemmän generaattorin pitää työskennellä ja akkuja ladata = lisääntynyt polttoaineenkulutus.
  • Kun käynnistysakun kapasiteetti on laskenut alimman sallitun tason alapuolelle, Start/Stop-toiminto kytketään pois toiminnasta.

Tilapäisesti rajoitettu Start/Stop-toiminto suuren virranoton vuoksi tarkoittaa:

  • Moottori käynnistyy automaattisesti

    Automaattinen käynnistys voi tapahtua vain, jos vaihdevipu on vapaa-asennossa.

    ilman, että kuljettaja painaa kytkinpoljinta (käsivalintainen vaihteisto).
  • Moottori käynnistyy automaattisesti ilman, että kuljettaja nostaa jalan pois käyttöjarrupolkimelta (automaattivaihteisto).

Akkujen sijainti

A: Vasemmalta ohjattava auto. B: Oikealta ohjattava auto. (1) KäynnistysakkuKs.  saadaksenne perusteellisen selostuksen käynnistysakusta. (2) Apuakku.

A: Vasemmalta ohjattava auto. B: Oikealta ohjattava auto. (1) Käynnistysakku

Ks. Käynnistysakku - yleistä saadaksenne perusteellisen selostuksen käynnistysakusta.

(2) Apuakku.

Apuakku ei tavallisesti tarvitse enempää huoltoa kuin varsinainen käynnistysakku. Kysymysten tai ongelmien suhteen tulee ottaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Tärkeää

Jos seuraavaa ei noudateta, voi käynnistys/pysäytys-järjestelmä lakata tilapäisesti toimimasta ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemisen jälkeen:

  • Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen - vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.

Ks. Käynnistysapuakku - siinä selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet pitää sijoittaa.

Huomio

Jos käynnistysakku on tyhjentynyt siten, että kaikki on "pimeänä" ja autosta periaatteessa puuttuvat kaikki normaalit sähkötoiminnot, ja moottori sen jälkeen käynnistetään ulkoisen akun tai akkulaturin avulla, Start/Stop-toiminto on aktivoitu. Moottori voidaan tällöin pysäyttää automaattisesti, mutta Start/Stop-toiminto voi automaattisen pysäytyksen yhteydessä epäonnistua moottorin automaattisessa käynnistämisessä, koska käynnistysakun kapasiteetti on riittämätön.

Onnistuneen automaattisen käynnistyksen varmistamiseksi automaattisen pysäytyksen jälkeen akku pitää ensin ladata. Ulkolämpötilan ollessa +15 °C akkua pitää ladata vähintään 1 tunti. Ulkolämpötilan ollessa matalampi suositellaan 3-4 tunnin latausaikaa. Suosituksena on, että akku ladataan ulkoisella akkulaturilla.

Jos tätä mahdollisuutta ei ole, suositellaan Start/Stop-toiminnon tilapäistä sulkemista, kunnes käynnistysakkua on jälleen ladattu riittävästi.

Lisätietoja käynnistysakun lataamisesta, ks. Käynnistysakku - yleistä.


Oliko tästä apua?