Akku

Akku - symbolit

Päivitetty 7/23/2018

Akussa on informaatio- ja varoitussymboleja.

Akun symbolit

Käyttäkää suojalaseja.

Lisätietoja auton käyttöoppaassa.

Säilyttäkää akku lasten ulottumattomissa.

Akku sisältää syövyttävää happoa.

Välttäkää kipinöitä ja avotulta.

Räjähdysvaara.

Toimitettava kierrätykseen.

Huomio

Loppuunkäytetty käynnistysakku pitää kierrättää ympäristöä säästävällä tavalla. Akku sisältää lyijyä.


Oliko tästä apua?