Tutki ohjekirjaasi

S80
2016 Late

Radio

14 Tulokset

Asemaluettelo

Radio tekee automaattisesti asemaluettelon voimakkaimmista radioasemista, joiden signaaleja se kulloinkin vastaanottaa. Tämä mahdollistaa Teille aseman löytämisen, kun ajatte alueella, jolla ette tunne radioasemia ja niiden taajuuksia.

Liikennetiedot (TP)

Toiminto keskeyttää liikennetiedotusten ajaksi, jotka lähetetään valitun radioaseman RDS-verkossa.

Asemanhaku

Radio tekee automaattisesti asemaluettelon voimakkaimmista radioasemista, joiden signaaleja se kulloinkin vastaanottaa.

video

Radio

AM* .

Radioteksti

Jotkin RDS-asemat lähettävät tietoa ohjelmien sisällöstä, esittäjistä jne. Tiedot näytetään näytöllä. Radioteksti voidaan näyttää FM- ja DAB*-radiolle.

Digitaaliradio (DAB)*

DAB Digital Audio Broadcasting on radion digitaalinen lähetysjärjestelmä. Auto tukee versioita DAB, DAB+ ja DMB.

Manuaalinen asemanhaku

Radio tekee automaattisesti asemaluettelon, mutta asemanhaku voidaan tehdä manuaalisesti.

Keskeyttävien RDS-toimintojen äänenvoimakkuus

Keskeyttävät RDS-toiminnot, esim. hälytys tai liikennetiedotukset (TP), kuuluvat ko. ohjelmatyypille valitulla äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta säädetään ohjelmakeskeytyksen aikana, säilyy uusi äänenvoimakkuus uuteen ohjelmakeskeytykseen asti.

Radio Data System (RDS) -toiminnot

RDS-järjestelmällä radio voi vaihtaa automaattisesti voimakkaampaan lähettimeen. RDS antaa mahdollisuuden saada esim. liikennetietoja (TP) ja etsiä tiettyjä ohjelmatyyppejä (PTY).

Hälytys onnettomuuksissa ja katastrofeissa

Radiotoiminto varoittaa muita ihmisiä vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista. Ilmoitus HÄLYTYS! esitetään näytössä, kun hälytystiedotus lähetetään. Hälytin voidaan sulkea tilapäisesti, mutta ei deaktivoida.

Kaukosäädin*

Kauko-ohjainta voidaan käyttää ääni- ja mediajärjestelmän kaikille toiminnoille. Kaukosäätimen painikkeilla on vastaavat toiminnat kuin painikkeilla keskikonsolissa tai ohjauspyörän painikesarjassa.

Automaattinen radiotaajuuden päivitys (AF)

Toiminto valitsee automaattisesti asetetun radioaseman voimakkaimman lähettimen j ja se voidaan aktivoida FM-radiolle.

Radioasemat esivalintoina

Usein käytetyt radioasemat kannattaa tallentaa esivalintoina, josta ne on tarvittaessa helppo valita.