Internetkartta

Internetkartta

Päivitetty 7/23/2018

Internetkartta on toiminto, joka mahdollistaa internetpohjaisen karttanäytön.

Järjestelmä voi laskea sopivan reitin ja osoittaa auton sijainnin suhteessa reittiin kartalla. Jos tapahtuu poikkeama suunnitellulta reitiltä, järjestelmä säätää reittiä automaattisesti ja opastaa kuitenkin määränpäähän. Kartta näyttää tavallisten karttatietojen lisäksi myös liikenneinformaatiota ja valittujen mielenkiintoisten kohteiden (POI) symbolit.

Jos internet-yhteyden kenttä on huono tai signaalin voimakkuus heikko, reittilaskenta lakkaa toimimasta. Tietyt kartan mittakaavat voivat myös puuttua riippuen luettujen karttatietojen määrästä.

Huomio

Internetiä käytettäessä siirtyy dataa (dataliikenne), mistä voi aiheutua kustannuksia.

Dataverkkovierailun aktivointi voi johtaa lisämaksuihin.

Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta.

Volvo tarjoaa valmista navigointijärjestelmää (Sensus Navigation), joka käyttää kiintolevypohjaisia karttoja, puheopastusta, kehittynyttä reittilaskentaa ja ottaa huomioon liikenneinformaation, internethaun ja mahdollisuuden useisiin välietappeihin. Ottakaa yhteys jälleenmyyjäänne päivittääksenne Sensus Navigation -järjestelmään. Päivityksen yhteydessä internetkartta korvataan.

Internetkartta antaa reittitietoja, jotka opastavat valittuun määränpäähän. Kaikki suositellut opasteet eivät aina välttämättä ole luotettavia, koska vastaan voi tulla tilanteita, joihin järjestelmän kapasiteetti ja arviointikyky eivät riitä, kuten äkilliset säätilan muutokset.

Varoitus

Huomioitavaa:

  • Keskittäkää kaikki huomionne tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajamiseen.
  • Noudattakaa voimassa olevaa tieliikennelainsäädäntöä ja ajakaa asianmukaisesti harkiten.
  • Vallitsevat tieolosuhteet voivat toisinaan tehdä suosituksista vähemmän luotettavia esimerkiksi sääolosuhteista ja vuodenajasta johtuen.

Oliko tästä apua?