Internetkartta

Internetkartta - kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö

Päivitetty 7/23/2018

Käyttäkää kirjoitusmerkkipyörää tai keskikonsolin näppäimistöä kirjoittamiseen ja vaihtoehtojen valitsemiseen. Ilmoita esim. tiedot osoitteesta tai palvelusta.

Näyttökuva ja tekstikenttä.

Näyttökuva ja tekstikenttä.

Tämä järjestelmä käyttää "kirjoitusmerkkipyörää" määrättyjen tietojen ilmoittamiseen, esim. POI-kohteen tyyppi, paikkakunta/kaupunki, alue/maa, osoite, kadunnumero tai postinumero.

Valinnan aktivointi

Kun haluttu toiminto/valikkorivi on merkitty säätöpyörällä tai TUNE-säätimellä - painakaa säätöpyörää/OK nähdäksenne toimintojen/vaihtoehtojen seuraavan tason.

Kirjoittakaa kirjoitusmerkkipyörällä

Kirjoitusmerkkipyörä.

Kirjoitusmerkkipyörä.

  1. Tekstikentän merkitseminen.
  2. Painakaa OK saadaksenne kirjoitusmerkkipyörän esiin.
  3. Valitkaa merkit säätöpyörällä/TUNE-säätimellä ja syöttäkää ne painamalla säätöpyörää/OK.

Kirjoittaminen numeronäppäimistöllä

Numeronäppäimistö.

Numeronäppäimistö.

Toinen tapa syöttää merkkejä on käyttää keskikonsolin painikkeita 0-9, * ja #.

Esim. painettaessa 9 esitetään pylväs kaikkine merkkeineenKo. painikkeen kirjoitusmerkit voivat vaihdella markkina-alueen/maan/kielen mukaan. ko. painikkeen alla, esim. W, x, y, z ja 9. Painikkeen nopeat painallukset siirtävät kohdistinta näitä merkkejä pitkin.

  • Pysäyttäkää kohdistin halutun merkin kohdalle valintaa varten - merkki esitetään kirjoitusrivillä.
  • Poistakaa/kumotkaa painamalla EXIT.

Numeron kirjoittamiseksi pitäkää vastaava numeropainike painettuna.

Lisää mahdollisuuksia

Kirjoitusmerkkipyörän valikossa on lisäksi vaihtoehtoja, jotka mm. antavat lisää kirjoitusmerkkejä ja myös numerot:

  • 123/ABC + OK - kirjoitusmerkkipyörä vaihtaa numeroiden ja kirjoitusmerkkien välillä.
  • LISÄÄ + OK - vaihtoehtoiset merkit näytetään pyörässä.
  • => + OK - kohdistin siirretään listaan näytön oikealla puolella, jossa valinta voidaan tehdä painamalla OK.

Vaihtoehtolista

Lista, joka vastaa kirjoitettuja merkkejä.

Lista, joka vastaa kirjoitettuja merkkejä.

Haettaessa maiden perusteella listataan vaihtoehdot, jotka ovat mahdollisia syötettyjen kirjainten mukaan. Muulle hakukentälle ei näytetä mitään listaa, vaan haku tapahtuu, kun haku aktivoidaan.


Oliko tästä apua?