Internetkartta

Internetkartta - reittivaihtoehdot

Päivitetty 7/23/2018

Reittivaihtoehdot sisältävät reittityypin asetuksia ja valintoja reitin sovittamiseksi.

Reittityyppi

Painakaa reittityyppien saavuttamiseksi navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetReittivalinnatReittityyppi.

Tässä voidaan valita erityyppisiä reittejä. Aktivoikaa haluttu vaihtoehto painamalla OK.

  • Nopea liikenne huomioon ottaen - lyhyt matka-aika minimaalisella jonoutumisella.
  • Nopea - lyhyt matka-aika ensisijaistetaan.
  • Lyhyt - lyhyt reitti ensisijaistetaan. Reitti voidaan viedä myös pienempien teiden kautta.

Matkareitin sovittaminen

Painakaa matkareitin sovittamiseksi navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetReittivalinnat.

Yhden tai useamman näytön listaaman osuuden välttämiseksi reitin varrella, merkitkää osuus + OK.

  • Vältä moottoriteitä
  • Vältä maksullisia tieosuuksia
  • Vältä tunneleita
  • Vältä lauttoja
  • Vältä autojunia

Huomio

  • Jos matkasuunnitelma on ladattuna, kun nämä valinnat tehdään, jonkin vaihtoehdon valitseminen/valinnan poistaminen voi aiheuttaa pienen viiveen, koska matkasuunnitelma on laskettava uudelleen.
  • Jos tunnelit, tietullit ja moottoritiet on poistettu reitin laskennasta, niitä vältetään mahdollisimman paljon ja käytetään vain, jos mitään muuta järkevää vaihtoehtoa ei ole saatavana.

Oliko tästä apua?