Hinaaminen ja vetäminen

Hinaus

Päivitetty 7/23/2018

Hinattaessa toista ajoneuvoa vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.

Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.

Kytkekää auton varoitusvilkut päälle.

Kiinnittäkää hinausköysi hinaussilmukkaan.

Avatkaa ohjauslukko asettamalla etäavain virtalukkoon ja painakaa pitkään START/STOP ENGINE-painiketta - avainasento II aktivoituu, ks. Avaimen asennot saadaksenne lisätietoja avainasennoista.

Etäavaimen on oltava virtalukossa koko hinaamisen ajan.

Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään kovat nykäykset.

Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.

Varoitus

  • Tarkastakaa ennen hinausta, että ohjauslukko on avattu.
  • Etäavaimen pitää olla avainasennossa II - asennossa I on kaikkien turvatyynyjen aktivointi poistettu.
  • Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta, kun autoa hinataan.

Varoitus

Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun moottori on sammutettu - tarvitaan n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen painallus ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.

Käsivalintainen vaihteisto

Ennen hinausta:

Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa seisontajarru.

Automaattivaihteisto Geartronic

Ennen hinausta:

Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja vapauttakaa seisontajarru.

Tärkeää

Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.

  • Älkää hinauttako automaattivaihteistolla varustettua autoa yli 80 km/h:n(50 mph) nopeutta tai pidempää matkaa kuin 80 km.

Apukäynnistyskaapelit

Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää, ks. Käynnistysapuakku.

Tärkeää

Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä hinata moottoria käyntiin.


Oliko tästä apua?