Hätäpalvelut

Volvo On Call-järjestelmän turvapalvelut

Päivitetty 7/23/2018

Automaattinen ja manuaalinen hälytys ja mahdollisuus kutsua tiepalvelu ovat Volvo On Call (VOC) -palvelun kautta käytettävissä olevia hätäpalveluita. Turvapalveluita käytetään hälytystä varten onnettomuuden tai hätätilanteen yhteydessä.

Automaattinen hälytys

Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali VOC-palvelukeskukseen. Tapahtuu seuraavaa:

  1. Autosta lähetetään automaattisesti ilmoitus VOC-palvelukeskukseen.
  2. VOC:n palvelukeskus avaa sen jälkeen puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja avuntarpeen.
  3. VOC:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi, ambulanssi, hinausapu yms.).

Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, VOC:n asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.

Manuaalinen hälytys

Ottakaa yhteys VOC:n palvelukeskukseen avun pyytämiseksi hätätilanteissa, ks. hälyttäminen manuaalisesti.

Tienvarsiapu

Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä, ks. tienvarsiavun kutsuminen.

Tiepalvelu voidaan joutua merkitsemään erikseen.

Hälytysnumero

Kun hälytyspalvelu aktivoidaan, järjestelmä yrittää saada aikaan yhteyden VOC-palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto onKoskee tiettyjä markkina-alueita..


Oliko tästä apua?