Mediasoitin

Median ohjaaminen ja vaihtaminen

Päivitetty 5/18/2020

Median ohjaaminen ja vaihtaminen

Median toistamista voidaan ohjata puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytössä.

P5–1507–Voice control symbol

Mediasoitinta voidaan käsitellä puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytöllä.

P5-1717-Media player

Äänenvoimakkuus - kääntäkää keskinäytön alla olevaa säädintä tai painakaa ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa äänitason nostamiseksi tai laskemiseksi.

Soittaminen/keskeyttäminen – painakaa kuvaa, joka kuuluu soitettavaan kappaleeseen, fyysistä painiketta keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.

Raidan/kappaleen vaihtaminen - painakaa haluttua raitaa keskinäytössä, painakaa tai keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.

Kelaaminen/siirtyminen ajassa – painakaa aika-akselia keskinäytössä ja vetäkää sivusuunnassa tai painakaa ja pitäkää tai painettuna keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.

Median vaihtaminen: valitkaa aiemmista lähteistä sovelluksessa, painakaa sovellusnäkymässä haluttua sovellusta tai valitkaa ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla sovellusvalikon kautta.

P5-1717-Mediaplayer-Library button

Kirjasto - painakaa painiketta soittaaksenne kirjastosta.

P5-1717-Mediaplayer-Shuffle button

Satunnaissoitto - painakaa painiketta soittojärjestyksen sekoittamiseksi.

P5-1717-Mediaplayer-Similar button

Vastaava - painakaa painiketta hakeaksenne Gracenote-toiminnon avulla samankaltaista musiikkia USB-yksiköstä ja luodaksenne soittolistan sen perusteella. Soittolista voi sisältää enintään 50 kappaletta.

P5-1717-Mediaplayer-Switch button

Vaihda laitetta - painakaa painiketta vaihtaaksenne USB-yksiköiden välillä, kun yhdistettynä on useita.


Oliko tästä apua?