Puhelin

Puhelun käsittely

Päivitetty 7/9/2020

Puhelun käsittely

Puheluiden hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä puhelinta käytettäessä.

P5/P6-1746-Phone ongoing call

Yleispätevä kuva.

Puhelun soittaminen

Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.

Valitkaa soittaminen seuraavista: puheluhistoriikki, numeron ilmoittaminen painikesarjalla tai yhteystietoluettelon kautta. Yhteystietoluettelossa voidaan tehdä haku tai selaus. Painakaa yhteystietoluettelossa yhteystiedon sijoittamiseksi kohtaan Suosikit.

Soittakaa painamalla .

Painakaa puhelun lopettamiseksi.

On myös mahdollista soittaa puheluhistoriikista sovellusvalikon kautta, siihen päästään ohjauspyörän oikeanpuoleisesta painikesarjasta .

Monenkeskisen puhelun soittaminen

Käynnissä olevan puhelun aikana:

Painakaa painiketta Lisää numero.

Valitkaa soittaminen puheluhistoriikista, suosikeista tai yhteystietoluettelosta.

Painakaa kohtaa/riviä puheluhistoriikissa tai yhteystietoluettelon yhteystietoa varten.

Painakaa Vaihda puhelua vaihtaaksenne osapuolten välillä.

Painakaa meneillään olevan puhelun lopettamiseksi.

Ryhmäpuhelu

Meneillään olevan monenkeskisen puhelun aikana:

Painakaa Yhdistä puhelut meneillään olevan monenkeskisen puhelun yhdistämiseksi.

Painakaa puhelun lopettamiseksi.

Tuleva puhelu

Tuleva puhelu esitetään kuljettajan näytössä ja keskinäytössä. Käsitelkää puhelua ohjauspyörän oikeanpuoleisella tai keskinäytöllä.

Painakaa Vastaa/Hylkää.

Painakaa puhelun lopettamiseksi.

Tuleva puhelu meneillään olevan puhelun aikana.

Painakaa Vastaa/Hylkää.

Painakaa puhelun lopettamiseksi.

Yksityinen puhelu

Painakaa meneillään olevan puhelun aikana Yksityisyys ja valitkaa asetus:

  • Kytke matkapuhelimeen - handsfree-toiminto kytketään irti ja puhelua jatketaan matkapuhelimessa.
  • Vain kuljettaja - mikrofoni katossa matkustajan puolella suljetaan ja puhelua jatketaan auton handsfree-toiminnolla.

Oliko tästä apua?