Puhelin

Tekstiviestin asetukset

Päivitetty 5/18/2020

Tekstiviestin asetukset

Tekstiviestien asetukset liitetyssä puhelimessa.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa ViestintäTekstiviestit ja valitkaa asetukset:

  • Viesti keskusnäytössä - näyttää viesti-ilmoitukset keskinäytön tilakentässä.
  • Huomautus kuljettajan näytössä - näyttää ilmoitukset kuljettajan näytössä ja tulevia ilmoituksia voidaan käsitellä käyttäen ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa.
  • Tekstiviestin ääni - valitaan tulevien tekstiviestien signaali.

Oliko tästä apua?