Radio

Radioaseman etsiminen

Päivitetty 7/9/2020

Radioaseman etsiminen

Radio laatii automaattisesti asemaluettelon radioasemista, jotka ko. alueella lähettävät voimakkaimpia signaaleita.

P5-1717-Radio library search

Hakumahdollisuudet riippuvat valitusta radion aaltoalueesta.

  • AM - asemat ja taajuus.
  • FM - asemat, lajit ja taajuus
  • DAB* – kokonaisuudet ja asemat.

Painakaa painiketta Kirjasto.

Painakaa painiketta .

Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.

Syöttäkää hakusana.

Haku tapahtuu merkkien jokaisen syötön yhteydessä ja hakutulokset esitetään luokiteltuina.

Manuaalinen asemanhaku

P5-1717-Radio manual tuning

Siirryttäessä manuaaliseen asemanhakuun, radio ei vaihda enää automaattisesti taajuutta, kun vastaanotto heikkenee.

Painakaa Man. viritys, vetäkää säätimestä tai painakaa tai . Painettaessa pitkään haku hyppää taajuusalueen seuraavaan saatavana olevaan asemaan. Myös ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa voidaan käyttää.


Oliko tästä apua?