Radio

Radion asetukset

Päivitetty 7/9/2020

Radion asetukset

Useita eri radiotoimintoja voidaan aktivoida ja deaktivoida.

Liikennetiedotuksen keskeyttäminen

Käynnissä oleva esim. liikennetiedotteiden lähettämien voidaan keskeyttää tilapäisesti painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painamalla Peruuta keskinäytössä.

Radiotoimintojen aktivointi ja deaktivointi

Vetäkää päänäkymä alas ja valitkaa AsetuksetMedia sekä haluamanne radiokanava, jotta näette käytettävissä olevat toiminnot.

AM/FM-radio

  • Näytä lähetystiedot: näyttää tietoja ohjelmien sisällöstä, esittäjistä yms.
  • Säilytä ohjelman nimi: valitkaa, ettei ohjelmapalvelun nimeä vieritetä jatkuvasti, vaan näyttö jäädytetään 20 sekunnin jälkeen.
  • Valitse ilmoitukset:
- Paikalliset häiriöt: keskeyttää käynnissä olevan median soittamisen ja lähettää tietoja liikenteen häiriöistä lähialueella. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu, kun ilmoitus on päättynyt. Toiminto Paikalliset häiriöt on toiminnon Liikennetiedotukset maantieteellinen rajoitus. Toiminnon Liikennetiedotukset pitää olla aktivoituna samanaikaisesti.
- Uutiset : keskeyttää käynnissä olevan median toiston ja lähettää uutisia. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu, kun uutislähetys on päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan median soittamisen ja lähettää varoituksia vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
- Liikennetiedotukset: keskeyttää käynnissä olevan median soittamisen ja lähettää tietoja liikenteen häiriöistä. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.

DAB* (digiradio)

  • Lajittele palvelut: kanavien järjestämistavan valinta. Joko aakkosjärjestyksessä tai palvelunumeron mukaan.
  • DAB-DAB-linkki: käynnistää linkitystoiminnon DAB-järjestelmän sisällä. Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään toinen automaattisesti toisesta kanavaryhmästä (kokonaisuudesta).
  • DAB-FM-linkki: käynnistää linkitystoiminnon DAB- ja FM-järjestelmän välillä. Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään vaihtoehtoinen FM-taajuus automaattisesti.
  • Näytä lähetystiedot: radiotekstin tai radiotekstin valittujen osien näyttämisen valinta, esim. esittäjä.
  • Näytä ohjelmaan liittyvät kuvat: valitaan, esitetäänkö eri ohjelmien kuvia näytössä vai ei.
  • Valitse ilmoitukset: vastaanotettavien ilmoitusten tyypin valinta, kun DAB on käynnissä. Valitut ilmoitukset keskeyttävät käynnissä olevan median toistamisen ja ilmoitus esitetään. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan median soittamisen ja lähettää varoituksia vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
- Tieliikennetiedote: vastaanottaa informaatiota liikennehäiriöistä.
- Uutistiedote: vastaanottaa uutisia.
- Kuljetustiedote: vastaanottaa informaatiota julkisesta liikenteestä, esim. lauttojen ja junien aikatauluista.
- Varoitus/Palvelut: vastaanottaa informaatiota tapahtumista, joilla on pienempi merkitys kuin Hälytystoiminnolla, esim. virtakatkos.

Oliko tästä apua?