Radio

Radion kytkeminen päälle

Päivitetty 7/9/2020

Radion kytkeminen päälle

Radio kytketään päälle keskinäytön sovellusnäkymässä.

Avatkaa haluamanne radiotaajuus (esim. FM) sovellusnäkymästä.

P5-1717-Application pane

Valitkaa radioasema.


Oliko tästä apua?