Yhdistetyt palvelut

Kattavammat liikennetiedot

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Päivitetty 7/9/2020

Kattavammat liikennetiedot

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Kun auto on yhteydessä internetiin, kuljettaja voi saada tarkempia liikennetietoja (RTTIReal Time Traffic Information).

Tietoa liikennetapahtumista ja liikennevirrasta haetaan jatkuvasti internet-palvelusta. Kun auto pyytää liikennevirtatietoa, jätetään samalla anonyymiä tietoa liikennevirrasta auton sijaintipaikassa, mikä parantaa palvelun toimintaa. Anonyymit tiedot lähetetään vain, jos RTTI on aktivoitu.

Kulloisetkin liikenneolosuhteet näytetään navigointijärjestelmässä* moottoriteiden, isompien teiden ja maanteiden sekä tiettyjen keskustareittien osalta.

Kartalla näytettävien liikennetietojen määrä riippuu etäisyydestä autoon ja tiedot näytetään ainoastaan noin 120 km:n (75 mailin) sisällä auton sijainnista.

Teksti ja symbolit kartalla näytetään tavalliseen tapaan ja liikennevirta näyttää, miten nopeasti liikenne kulkee tiellä tien nopeusrajoitukseen verrattuna. Liikennevirta kumpaankin ajosuuntaan näytetään kartalla tien molemmilla puolilla olevan värillisen viivan avulla:

  • Vihreä – ei häiriöitä.
  • Oranssi - hidas liikenne.
  • Punainen – ruuhka/onnettomuus.
  • Musta - tie suljettu.

Huomio

Liikennetietoja ei ole saatavissa kaikilla alueilla/kaikissa maissa.

Liikennetietojen peittoalueet laajenevat jatkuvasti.


Oliko tästä apua?