Ilmastointimukavuus pysäköitäessä

Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja sammuttaminen pysäköitäessä*

Päivitetty 7/9/2020

Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja sammuttaminen pysäköitäessä*

Ilmastomukavuuden säilyttäminen ylläpitää ilmastoa matkustamossa ajon jälkeen. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä.

P5-1646–Climate–Button climate comfort

Ilmastointimukavuuden säilyttämisen painike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastonäkymässä.

Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.

Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.

Painakaa painiketta Säilytä ilmastointimukavuus.

Ilmastomukavuuden säilyttäminen käynnistetään/suljetaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

Huomio

Ilmastointimukavuuden säilyttämistä ei voi käynnistää, jos moottorin jäännöslämpö ei riitä matkustamon ilmaston ylläpitämiseen tai jos ulkolämpötila on yli n. 20 °C (68 °F).

Huomio

Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto on ajateltu käytettäväksi säilyttämään ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai matkustaja on autossa.


Oliko tästä apua?