Hinaaminen ja vetäminen

Vetäminen

Päivitetty 7/9/2020

Vetäminen

Hinauttaessa auto viedään pois toisen ajoneuvon avulla.

Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.

Hinaussilmukkaa voidaan käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle.

Koskee tasonsäädöllä varustettuja autoja*: Jos auto on varustettu ilmajousituksella, tämä pitää sulkea ennen kuin auto nostetaan ylös. Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarSeisontajarru ja jousitus.

Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.

Auton asento ja maavara ratkaisevat, onko auto mahdollista vetää lavalle. Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara auton alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös. Auto tulee tällöin nostaa hinausauton nostolaitteella.

Varoitus

Hinausauton takana ei saa olla ketään/mitään, kun autoa vedetään lavalle.

Tärkeää

Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.

Tärkeää

Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.


Oliko tästä apua?