Käyttöjarru

Käyttöjarru

Päivitetty 7/9/2020

Käyttöjarru

Käyttöjarru on osa jarrujärjestelmää.

Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle. Tarvitaan suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi.

Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.

Varoitus

Jarrutehostin toimii vain moottorin ollessa käynnissä.

Jos jalkajarrua painetaan moottorin ollessa sammutettuna, poljintuntuma on kova ja auton jarruttamiseen tarvitaan enemmän voimaa.

Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta vähentää moottorijarrutuksella manuaalisessa vaihdeasennossa. Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä ylöspäin.

Lukkiutumattomat jarrut

Autossa on lukkiutumattomat jarrut, Anti-lock Braking System (ABS), jotka estävät pyörien lukkiutumisen jarrutuksessa ja mahdollistavat ohjattavuuden säilymisen. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua värinöitä, mikä on normaalia.

Kun auto on käynnistetty, tehdään lyhyt automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi järjestelmän automaattinen testaus voidaan tehdä alhaisella ajonopeudella. Testauksen voi havaita jarrupolkimen sykkimisestä.

Symbolit kuljettajan näytössä

Symboli

Sisältö

P5-1507 Symbol Brake red

Tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.

P5-1507 Symbol ABS brake

Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä: Automaattinen toiminnan tarkastus.

Kiinteä valo kauemmin kuin 2 sekuntia: Vika ABS-järjestelmässä. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman ABS-toimintoa.

Varoitus

Jos sekä jarruvian että ABS-vian varoitusvalot palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on voinut syntyä vika.

  • Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on normaali, ajakaa varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
  • Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää ajaa lisäämättä jarrunestettä. Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.

Oliko tästä apua?