Start/Stop-toiminto

Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen

Päivitetty 7/9/2020

Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen

Start/Stop-toiminto sammuttaa moottorin tilapäisesti auton seistessä ja käynnistää sen sitten automaattisesti uudelleen, kun matka jatkuu.

Start/Stop-toiminto on käytettävissä, kun auto käynnistetään ja se voidaan aktivoida, kun tietyt edellytykset ovat täyttyneet. Kuljettajan näytössä ilmoitetaan, onko toiminto käytettävissä, aktiivinen vai ei käytettävissä.

Kaikki auton tavanmukaiset järjestelmät, kuten valaistus, radio jne., toimivat normaalisti myös moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti. Tietyn varustuksen toimintaa voidaan kuitenkin rajoittaa tilapäisesti, esim. ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.

Automaattinen pysäytys

Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on voimassa seuraavaa:

Automaattivaihteistolla varustettu auto

 • Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja pitäkää sitten jalka edelleen jarrupolkimella - moottori sammuu.

Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto

 • Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin - moottori sammuu automaattisesti.

Ajotilassa Eco tai ComfortNormaali käynnistystila. voi moottori sammua automaattisesti ennen kuin auto pysähtyy kokonaan.

Mukautuvan nopeudensäätimen tai Pilot Assist -toiminnon ollessa aktivoituna moottori sammuu automaattisesti noin kolmen sekunnin kuluttua.

Automaattinen käynnistys

Jotta moottori käynnistyy automaattisesti, on voimassa seuraavaa:

Automaattivaihteistolla varustettu auto

 • Vapauttaa jarrupoljin - moottori käynnistyy automaattisesti ja ajo voi jatkua. Ylämäessä tulee mukaan mäkilähtöavustin (HSA), joka estää auton rullaamisen taaksepäin.
 • Kun Auto hold on aktivoitu, viivytetään automaattista käynnistystä, kunnes kaasupoljinta painetaan.
 • Kun mukautuva nopeudensäädin tai Pilot Assist on aktivoitu, moottori käynnistyy automaattisesti, kun kaasupoljinta painetaan, tai kun ohjauspyörän vasemmanpuoleisen painikesarjan -painiketta painetaan.
 • Säilyttäkää paine jarrupolkimella ja painakaa kaasupoljinta - moottori käynnistyy automaattisesti.
 • Alamäessä: Vähentäkää painetta käyttöjarrulla hieman, jolloin auto alkaa rullata - moottori käynnistyy automaattisesti pienen nopeudenlisäyksen jälkeen.

Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto

 • Vaihdevipu vapaa-asennossa: Painakaa kytkin- tai kaasupoljinta - moottori käynnistyy.
 • Alamäessä: Vähentäkää painetta käyttöjarrulla hieman, jolloin auto alkaa rullata - moottori käynnistyy automaattisesti pienen nopeudenlisäyksen jälkeen.

Symbolit kuljettajan näytössä

12-tuumaisella kuljettajan näytöllä*

 • Teksti READY esitetään kierroslukumittarissa, kun toiminto on käytettävissä.
 • Kierroslukumittarin osoitin osoittaa READY, kun toiminto on aktiivinen ja moottori on pysäytetty automaattisesti.
 • Teksti READY on harmaasävyinen, kun toiminto ei ole käytettävissä.
 • Mitään tekstiä ei näytetä, kun toiminto on suljettu.
P5-1507-StartStop READY symbol in gauge

Toiminto on aktiivinen ja moottori on pysäytetty automaattisesti.

8-tuumaisella kuljettajan näytöllä

Symboli näytetään nopeusmittarin alareunassa.

Symboli

Sisältö

P5-1507 Symbol Stop/Start inactive

Valkoinen symboli: Toiminto on käytettävissä.

P5-1507 Symbol Stop/Start active

Beige symboli: Toiminto on aktiivinen ja moottori on pysäytetty automaattisesti.

P5-1507 Symbol Stop/Start not available

Toiminto ei ole käytettävissä, ehdot eivät täyty.

Mitään symbolia ei näytetä, kun toiminto on suljettu.


Oliko tästä apua?