Tutki ohjekirjaasi

S90
2019 Early

Suosituksia ajettaessa

18 Tulokset

Hinaus

Autoa hinattaessa sitä vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.

Liikkeellelähtöapu mäessä

Mäkilähtöavustin, Hill Start Assist (HSA), estää auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä. Peruutettaessa ylämäessä se estää auton rullaamisen eteenpäin.

Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla

Ajettaessa suolatuilla teillä voi jarrulevyille ja jarrupaloille muodostua suolakerros.

Jarruttaminen märillä tienpinnoilla

Ajettaessa pitkähkö aika voimakkaassa sateessa jarruttamatta voi jarruvaikutus ensimmäisen jarrutuksen yhteydessä viivästyä hieman.

Pysäköinti mäkeen

Käyttäkää aina seisontajarrua pysäköidessänne mäkeen.

Bensiinihiukkassuodatin

Bensiinikäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi tehokkaammin.

Bensiiniasema

Selvittäkää reitti lähimmälle bensiiniasemalle käyttämällä auton navigointijärjestelmää*.

Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori

Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen.

Dieselin hiukkassuodatin

Dieselkäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi tehokkaammin.

Ajoasento ECO

Eco-ajotila optimoi auton ajo-ominaisuudet polttoainetaloudellisemmalle ja ympäristöystävällisemmälle ajamiselle.

Energian säästö

Auto tarjoaa hyvät edellytykset ja mahdollisuudet energiatehokasta ajamista varten.

Taloudellinen ajo

Ajakaa taloudellisesti ja samalla ympäristöystävällisemmin ajamalla pehmeästi ja ennakoiden ja sopeuttamalla ajotavan ja nopeuden vallitsevaan tilanteeseen.

Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa

Ennen autolomaa tai muuta pitempää matkaa on tärkeää tarkastaa auton toiminnot ja varusteet erityisen huolellisesti.

Käynnistysakun ylikuormitus

Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä jännitetilaa II auton moottorin ollessa sammutettu. Käyttäkää sen sijaan jännitetilaa I - silloin kulutetaan vähemmän virtaa.

Kahlaus

Kahlauksella tarkoitetaan auton ajamista veden peittämää ajorataa syvemmässä vedessä. Kahlaus on tehtävä erittäin varovasti.

Talviajo

Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset autolle sen varmistamiseksi, että sillä voidaan ajaa turvallisesti.

Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen

Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim. mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä, on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman ollessa raskas.

Perävaunun vetäminen

Perävaunua vedettäessä on huomioitava useita tärkeitä seikkoja koskien vetokoukkua, perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.