Suosituksia ajettaessa

Taloudellinen ajo

Päivitetty 7/9/2020

Taloudellinen ajo

Ajakaa taloudellisesti ja samalla ympäristöystävällisemmin ajamalla pehmeästi ja ennakoiden ja sopeuttamalla ajotavan ja nopeuden vallitsevaan tilanteeseen.

Huomioikaa seuraavat seikat:

 • Pienemmän polttoaineenkulutuksen saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila Eco.
 • Käyttäkää vapaakytkintoimintoa Eco Coast ajotilassa Eco – moottorijarrutus lakkaa, mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pitempien osuuksien rullaamiseen

  Koskee automaattivaihteistoa.

  .
 • Vaihdettaessa vaihteita käsin – ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella, kunkin liikennetilanteen ja tien mukaan – pienempi kierrosluku saa aikaan pienemmän kulutuksen. Käyttäkää apuna vaihtamisosoitinta

  Koskee tiettyjä markkina-alueita.

  .
 • Ajakaa tasaisella nopeudella ennakoiden, jarrutusten minimoimiseksi.
 • Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta - ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
 • Hetkellistä polttoaineenkulutusta koskeva ajotietokoneen ilmoitus voi auttaa ajamaan taloudellisemmin.
 • Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin tavallisella kuormituksella heti käynnistyksen jälkeen – kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.
 • Jos mahdollista, välttäkää lyhyiden matkojen ajamista autolla. Moottori ei ehdi tällöin saavuttaa normaalia käyntilämpötilaa, jolloin polttoaineenkulutus kasvaa.
 • Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
 • Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita ja tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa ECO -rengaspaineet mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi.
 • Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
 • Poistakaa tarpeettomat esineet autosta - mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi kulutus.
 • Kattokuorma ja kattolaatikko aiheuttavat suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
 • Välttäkää ajoa ikkunat auki.

Varoitus

Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten ohjaus- ja jarrutehostimen.


Oliko tästä apua?