Aktiivinen pysäköintitutka

Aktiivinen pysäköintitutka*

Päivitetty 7/9/2020

Aktiivinen pysäköintitutka*

Aktiivinen pysäköintitutka (PAP Park Assist Pilot) auttaa kuljettajaa pysäköinnissä tai poistumisessa pysäköintitaskusta.

P5-1507-PAP symbol På-Av

PAP tarkistaa ensin, onko tilaa riittävästi, ja ohjaa auton sitten pysäköintipaikkaan.

Keskinäyttö näyttää symbolien, grafiikan ja tekstien avulla, mitkä vaiheet on suoritettava milloinkin.

Varoitus

  • PAP-toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
  • PAP ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Huomio

PAP-toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa, kuljettajan tehtävä on:

  • pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
  • noudattaa keskinäytön ohjeita
  • valita vaihde (eteen-/taaksepäin) - "pling"-ääni kertoo kuljettajalle, koska vaihdetta tulee vaihtaa
  • säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
  • jarruttaa ja pysäyttää auto.

Oliko tästä apua?