Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert*

Päivitetty 7/9/2020

Cross Traffic Alert*

CTACross Traffic Alert on BLISBlind Spot Information-toimintoa täydentävä kuljettajan apuväline, jonka tarkoituksena on auttaa kuljettajaa havaitsemaan auton takana kulkeva risteävä liikenne peruutettaessa.

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip

CTA:n periaate

CTA täydentää BLIS-toimintoa näyttäen peruuttamisen aikana risteävän liikenteen sivulta, esim. kun auto peruutetaan pois pysäköinnistä.

CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.

CTA on aktiivinen ainoastaan silloin, kun auto liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston peruutusasento on valittuna.

Jos CTA havaitsee, että sivulta lähestytään, se osoittaa sen seuraavasti:

  • akustisena signaalina - ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä, miltä puolelta kohde lähestyy.
  • näkyvänä kuvakkeena näyttöruudun PAS

    Park Assist System: peruutustunnistimilla varustettu pysäköintitutka

    -grafiikassa.
  • kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
P5-1646-CrossTrafficAlert Screen symbol

CTA-toiminnon valaistu kuvake näyttöruudun PAS-grafiikassaHUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen..

Varoitus

  • Cross Traffic Alert-toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Kuljettaja vastaa aina auton peruuttamisesta liikenneturvallisella ja harkitulla tavalla.
  • Cross Traffic Alert ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?