Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset

Päivitetty 7/9/2020

Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset

  • Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
  • Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
P5-1646-S+V90-CrossTrafficAlert Sensor

Pitäkää tämä merkitty pinta puhtaana sekä auton vasemmalla että oikealla puolellaHUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen..

CTA-tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle. Myös toiminnot BLISBlind Spot Information ja Rear Collision Warning käyttävät tunnistimia.

Tärkeää

BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.


Oliko tästä apua?