Kaista-avustin

Kaista-avustaja

Päivitetty 7/9/2020

Kaista-avustaja

Kaista-avustajan (LKALane Keeping Aid) tehtävänä on moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti omalta ajokaistalta.

Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle ja/tai varoittaa kuljettajaa värisyttämällä ohjauspyörää.

Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä 65-200 km/h (40-125 mph) teillä, joilla on hyvin näkyvät sivuviivat.

Kapeilla teillä ei toiminto ehkä ole käytettävissä ja asetetaan tällöin valmiustilaan. Kun tie on riittävän levyä, toiminto tulee jälleen käytettäväksi.

P5-1507-DAS Princip för DAC

Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.

P5-1507-LKA Princip Styrhjälp

Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle.

P5-1507-LKA Princip Varning+Styrhjälp

Kaista-avustaja varoittaa ohjauspyörän värinöilläOhjauspyörän värinät vaihtelevat - mitä pitemmän ajan auto ylittää sivuviivan, sitä enemmän värinöitä..

Asetuksista riippuen kaista-avustaja toimii seuraavasti:

 • Kaista-avustin

  Katso otsikko "LKA:n avustusvaihtoehdot" kappaleessa "Kaista-avustajan aktivointi/deaktivointi".

  aktivoitu: Kun auto lähestyy sivuviivaa, LKA ohjaa aktiivisesti auton takaisin ajokaistalle kohdistamalla heikon ohjausmomentin ohjauspyörään.
 • Varoitus

  Katso otsikko "LKA:n avustusvaihtoehdot" kappaleessa "Kaista-avustajan aktivointi/deaktivointi".

  aktivoitu: Jos auto on ylittämässä reunaviivaa, kuljettajaa varoitetaan värisyttämällä ohjauspyörää.

Huomio

Kun suuntavilkut ovat päällä, ei Kaista-avustaja anna mitään ohjausta tai varoitusta.

Varoitus

 • Kaista-avustin on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
 • Toiminto ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen

P5-1507-LKA Princip Gena i kurva

Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.

Joissakin tapauksissa kaista-avustaja sallii reunaviivojen ylittämisen puuttumatta asiaan, ts. tukematta ohjausta tai antamatta varoitusta – esim. käytettäessä suuntavilkkua tai oikaistaessa kaarteissa.


Oliko tästä apua?