Kaista-avustin

Kaista-avustajan rajoitukset

Päivitetty 7/9/2020

Kaista-avustajan rajoitukset

Tietyissä vaativissa tilanteissa voi Kaista-avustajan olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla - tällöin suositellaan toiminnon sulkemista.

Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:

  • tietyö
  • talvikeli
  • huono tienpäällyste
  • hyvin urheilullinen ajotapa
  • huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
  • tiet, joiden reunamerkinnät ovat epäselvät tai niitä ei ole.
  • reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan reunamerkinnät
  • kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla - esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia (katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus").

Huomio

Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Kamerayksikön rajoitukset".


Oliko tästä apua?